Slide 1
Binnenvaart Emissie Label
Image is not available

Vaart u groen? Laat het zien!
Vraag nu uw label aan.

Binnenvaart Emisse Label
Image is not available

Vaart u groen? Laat het zien!
Vraag nu uw label aan.

 

 

 

Waarom een Binnenvaart Emissieprestatie Label?

 

Label

De zorgen over de negatieve effecten van de klimaatverandering nemen steeds meer toe. Veel binnensteden worden waakzamer als het gaat over de luchtkwaliteit en hebben aangekondigd dat alleen nog ‘zero-emissie’ voertuigen welkom zijn in de toekomst. Het reduceren van stikstof en fijnstof staat al geruime tijd hoog op de wereldagenda. Door de toepassing van Modal Shift naar de milieuvriendelijker binnenvaart is er al een grote stap gezet naar het schoner vervoeren van goederen, maar om milieuvriendelijk(er) te blijven, heeft verduurzaming van de vloot, een grote prioriteit gekregen. De binnenvaart heeft hierin nog een stap te zetten. In het wegvervoer is de strenge Euro VI norm al van kracht sinds 2013 en in 2019 is er specifieke wetgeving aangenomen, omtrent verdere eisen aan de CO2 uitstoot van vrachtwagens. Voor de zeevaart is er een EEDI/EEIO methodiek en is er op scheepsniveau een rapportageverplichting van het energieverbruik/CO2. Natuurlijk zijn deze situaties niet één op één te vergelijken met de binnenvaart. Ieder schip is uniek, alleen al gezien de variatie in schepen en de levensduur van de motoren. De binnenvaart vereist daarom een andere specifieke aanpak.

 

IMG 20210929 152550 resized 20210929 032759976

Om vergroening te stimuleren en daarmee een emissiereductie te bewerkstelligen is het Binnenvaart Emissieprestatie Label tot stand gekomen. Met dit label kan de duurzaamheid van het schip aangetoond worden. De aanvraag van een label is niet verplicht. Door het aanleveren van een technisch metingsrapport van uw motoren, kunt u het emissieniveau van uw scheepsmotoren aantonen en hiermee een bijbehorend Binnenvaart Emissieprestatie Label aanvragen. Het schip met het ‘schoonste’ label kan hiermee voordelen verkrijgen. Te denken valt aan korting op ligplaatsgelden en verzekeringen. Het Binnenvaart Emissieprestatie Label is ingedeeld in drie categorieën schepen: vrachtschepen, passagiersschepen en drijvende werktuigen. Historische schepen behoren niet tot deze doelgroepen, maar kunnen wel onder de richtlijn vallen. Door het lagere aantal vaaruren, zal de impact voor deze groep minder hoog zijn.

Ronde label met gecertificeerde stempel | Gratis Iconen

Met het Binnenvaart Emissieprestatie Label wordt een binnenvaartschip beoordeeld op lucht- en klimaatkwaliteit. Bij het uitgeven van een label ontvangt u een certificaat.

Handshake-icon | Stalen Zenuwen

Met een Binnenvaart Emissieprestatie Label kunnen bepaalde voordelen verkregen worden bij havens, verzekeraars, banken etc. Een volledige lijst van Deelnemende bedrijven vindt u hier.

 

 

air.png

Het Binnenvaart Emissieprestatie Label draagt bij aan een verbeterd klimaat en de luchtkwaliteit in de binnenvaart. Met de ontwikkeling van dit label vaart de binnenvaart de groene vaarweg op.

 

 

 

Hoe werkt het?

 

Het Binnenvaart Emissieprestatie Label is opgebouwd uit 2 componenten: Klimaatuitstoot (CO2) en Luchtkwaliteit (NOX, PM). Deze componenten worden berekend over het gewogen gemiddelde van alle motoren aan boord van een schip. Bij het bepalen van het gewogen gemiddelde van een schip worden de volgende onderdelen meegenomen:

 • het gemiddelde van de maximaal vermogen van alle motoren aan boord,
 • het brandstof verbruik en
 • draaiuren per motor.

Om uit de berekeningen een Binnenvaart Emissieprestatie label toe te kennen aan een schip worden de volgende tabellen gehanteerd:

Klimaat   

klimaat

Luchtkwaliteit

milieu

 

   Aanvragen label

 

Het aanvraag van een label gebeurt volledig digitaal. Hier is een speciale portal voor ontwikkeld (app.binnenvaartemissielabel.nl). Uw start in deze portal een nieuwe aanvraag (via de aanvraag button). De aanvraag bestaat uit een aantal stappen:

 • Invoeren van scheepsgegevens
 • Invoeren van motorgegevens
 • Invoeren van meetgegevens
 • Documentatie (meetrapporten of Datasheets van motorenfabrikant)

Nadat een aanvraag is ingediend worden de gegevens beoordeeld door een specialist. Zijn alle gegevens correct en compleet dan zal de aanvrager een digitaal label (en eventueel eenmalig een vlag met uw label erop) krijgen. Van alle gegevens wordt een dashboard opgemaakt in de portal die publiekelijk toegankelijk is voor deelnemende instanties zoals havens, gemeenten, bankinstellingen, verzekering, etc. (tenzij aanvrager vermeld hiervoor geen toestemming te geven)

 

 

 

 

Veel gestelde vragen

Wat zijn de kosten om een label aan te vragen?

De afgifte van een label is gratis. De label wordt digitaal verstrekt aan de aanvrager. 

Hoe snel ontvang ik mijn label?

Als alle benodigde gegevens compleet en juist zijn ontvangt u digitaal een label binnen 10 werkdagen.

Moeten alle motoren aan boord gemeten worden?

Bij nieuwe motoren (tot 20.000 draaiuren) krijgt u van de fabrikant  de benodigde specificaties om een label aan te vragen. Bij oudere motoren (meer dan 20.000 draaiuren) moet er een meting worden gedaan door een gecertificeerd meetbedrijf. 

Zijn er op uw schip zowel nieuwe als oudere motoren geïnstalleerd dan is uw label geldig totdat de eerste motor de 10.000 draaiuren, na uitgfite van uw label, heeft bereikt.

Hoe lang is een label geldig?

Bij oudere motoren is uw label tot 10.000 draaiuren geldig. Daarna moet er weer een meting uitgevoerd worden door een gecertificeerd meetbedrijf. De label is dan weer 10.000 draaiuren geldig

Bij nieuwe motoren is de label tot 20.000 draaiuren geldig. Daarna moet er weer een meting uitgevoerd worden door een gecertificeerd meetbedrijf. De label is dan weer 10.000 draaiuren geldig.

Zijn er op uw schip zowel nieuwe als oudere motoren geïnstalleerd dan is uw label geldig totdat de eerste motor de 10.000 draaiuren, na uitgfite van uw label, heeft bereikt.

Ik heb nieuwe motoren, moet ik dan ook een meting laten uitvoeren?

Nieuwe motoren worden geleverd met een technische specificatie vanuit de fabrikant.  De specificaties zijn voor het label geldig tot 20.000 draaiuren. Daarna moeten deze motor(en) elke 10.000 draaiuren gemeten worden door een gecertificeerd meetbedrijf.

Hoe vaak moet ik mijn draaiuren opgeven na het verkrijgen van een label?

Vanaf het moment van afgiftedatum (zie label), moet u uw draaiuren elke drie maanden opgeven in het portaal.

Moet ik mijn Ureum verbruik opgeven?

Indien 1 of meerdere motoren voorzien zijn van een nabehandelingsysteem met Ureum moet u elke 3 maanden uw Ureum verbruik opgeven via het portaal. Dit verbruik moet aangetoond worden met aankoopfacturen.

Welke gecertificeerde bedrijven mogen een meting uitvoeren?

Uw vindt een overzicht van gecertificeerde meetbedrijven hier...

Wat moet ik allemaal aanleveren bij het aanvragen van een label?

De aanvraag bestaat uit een aantal stappen voor het invoeren van gegevens en uploaden van documentatie:

 • Invoeren van Scheepsgegevens (L X B, Tonnage, M3, Passagiers, etc)
 • Invoeren van Motorgegevens (alle motoren aan boord boven de 19Kwh.)
 • Documentatie die moet worden geüpload
  • Meetrapporten van gecertifieerde bedrijven (voor motoren boven de 20.000 draaiuren)
  • Datasheets van motorenfabrikant (voor motoren beneden de 20.000 draaiuren)
  • Bunkerbonnen
  • Foto’s van urenstanden motoren (niet ouder dan een week, indien geen urenteller aanwezig is zijn kopieën van het vaartijdenboek noodzakelijk. Deze worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
  • Kopieën van Ereum aankoop (indien van toepassing nabehandelingssyteem of Stage V motoren)
  • Kopie inbouwverklaring (vanaf CCR2 motoren, anders een factuur/bewijs welke motor is ingebouwd)
 • Jaarrapportage
  • jaarlijks brandstofverbruik van gehele schip
  • Welke soorten gebruikte brandstof (HVO, FAME etc)
  • Draaiuren per jaar per motor

Het aanvraagportaal zal u stapsgewijs door het gehele aanvraagproces heen leiden.

Krijg ik ook een fysieke label?

Het label is digitaal beschikbaar en u kunt deze zelf uitprinten indien gewenst. U kunt éénmalig gratis een vlag met uw label gradatie ( bijvoorbeeld B-3) aanvragen (exclusief verzendkosten).

Wat zijn de voordelen van een label?

Het in bezit hebben van een label kan voordelen met zich mee brengen. Diverse bedrijven en instanties koppelen dit label aan een gedifferentieerd bonus/malus systeem. De deelnemende bedrijven en instanties vindt u hier. 

Wie zien mijn gegevens?

Eigenaar van het schip geeft zelf toestemming om zijn gegevens of delen daarvan openbaar te delen. Indien u uw gegevens wilt delen worden deze gepubliceerd in een openbare lijst welke u hier kunt vinden...

Hoe kan ik een label aanvragen?

U kunt hier uw labelaanvraag starten...

Hoe wordt het label berekent?

Alle achtergrond informatie kunt u vinden in dit rapport.

Ik heb geen CCR2 of Stage V motor, kan ik wel een label aanvragen?

Jazeker. Iedereen kan een label aanvragen ongeacht type motoren of leeftijd motoren.

Zijn nabehandeling systemen toegestaan?

Het emissiepresestatie label is juist ook bedoeld voor het aantonen van uitstoot van oudere motoren met nabehandelingssystemen. Hermotorisering is niet direct noodzakelijk.

Wat is de Green Deal?

De Europese Green Deal is een reeks beleidsinitiatieven van de Commissie-Von der Leyen met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, en daarmee het eerste klimaatneutrale continent te worden.[1] In 2030 moet de CO2-uitstoot al met 40% verminderd zijn ten opzichte van 1990,[2] maar mogelijk wordt die doelstelling naar boven toe bijgesteld, tot 50-55%, of zelfs 65%.

Hoe vraag ik een vlag aan?

U kunt kostenloos (ex. verzendkosten) eenmalig een vlag met uw label erop aanvragen. U kunt een vlag aanvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik heb een drijvend werktuig met werkmachines aan boord. Hoe vraag ik een label aan?

De aanvraag dient zich te beperken tot de toegelaten aantal/combinatie van werkmachines aan boord. Per toegelaten combinatie dient er een label aangevraagd te worden. Voor het drijvend werktuig is het dus mogelijk dat er meerdere labels worden afgegeven.

Hoe kan ik zien welke label een schip heeft?

Hier vindt u een overzicht van schepen met bijbehorende labels...

buro

 

Contact

 

Telefoonnummer: 010-7989898

Email: info@binnenvaartemissielabel.nl