Deelnemende instanties

 

 
  • Havens
  • Gemeenten
  • Verladers/bevrachters
  • Maritieme leveranciers
  • Organisaties/verzekeringsmaatschappijen en banken

De deelnemende partijen die zich willen inzetten op verminderen van emissies (lucht en kwaliteit) vanuit de binnenvaart kunnen aan een schipper/eigenaar een bonus/malus systeem aanbieden. Dit systeem kunnen de deelnemende partijen aan het binennvaart emissieprestatie label. De schipper/eigenaar kan vrijwillig zijn schip laten classificeren met een binnenvaart emissieprestatie label. De label wordt afgegeven aan de hand van gemeten klimaat en luchtkwaliteit emissies.

Wilt u meedoen? Stuur dan ons een email naar info@binnenvaartemissielabel.nl

 

 

 

 

 

 

 

buro

 

Contact

 

Telefoonnummer: 010-7989898

Email: info@binnenvaartemissielabel.nl