Groene start met het Binnenvaart Emissie Label

Vaart u groen? Laat het zien!

Een specifieke aanpak

Binnenvaart Emissieprestatie Label

De zorgen over de negatieve effecten van de klimaatverandering nemen steeds meer toe. Veel binnensteden worden waakzamer als het gaat over de luchtkwaliteit en hebben aangekondigd dat alleen nog ‘zero-emissie’ voertuigen welkom zijn in de toekomst. Het reduceren van stikstof en fijnstof staat al geruime tijd hoog op de wereldagenda.

Hoe werkt het label?
opgebouwd uit 2 componenten

Hoe werkt het?

Het Binnenvaart Emissieprestatie Label is opgebouwd uit twee componenten: Klimaatuitstoot (CO2) en Luchtkwaliteit (NOX, PM). Deze componenten worden berekend over het gewogen gemiddelde van alle motoren aan boord van een schip.

Bij het bepalen van het gewogen gemiddelde van een schip worden de volgende onderdelen meegenomen.

  • Het gemiddelde van het maximaal vermogen van alle motoren aan boord,
  • Het brandstof verbruik en
  • Het aantal draaiuren per motor.
Meer info Label aanvragen
We voorzien je graag van meer informatie

Heb je nog vragen?

Neem contact op