Deelnemende instanties

Wilt u meedoen?

Deelnemende instanties

 
  • Havens
  • Gemeenten
  • Verladers/bevrachters
  • Maritieme leveranciers
  • Organisaties/verzekeringsmaatschappijen en banken

De deelnemende partijen die zich willen inzetten op verminderen van emissies (lucht en kwaliteit) vanuit de binnenvaart kunnen aan een schipper/eigenaar een bonus/malus systeem aanbieden.

De schipper/eigenaar kan vrijwillig zijn schip laten classificeren met een Binnenvaart Emissieprestatie Label. Het label wordt afgegeven aan de hand van gemeten klimaat en luchtkwaliteit emissies en/of type goedkeuringen van motoren.

Wilt u meedoen? Meld u aan via onderstaand formulier.

Aanmelden als instantie

Aanmelding als instantie