Waarom een label

Het aantonen van uw uitstoot (CO2 en fijnstoffen)

Een schonere binnenvaart

De zorgen over de negatieve effecten van de klimaatverandering nemen steeds meer toe. Veel binnensteden worden waakzamer als het gaat over de luchtkwaliteit en hebben aangekondigd dat alleen nog ‘zero-emissie’ voertuigen welkom zijn in de toekomst.

Modal Shift naar de milieuvriendelijker binnenvaart

Het reduceren van stikstof en fijnstof staat al geruime tijd hoog op de wereldagenda. Door de toepassing van Modal Shift naar de milieuvriendelijker binnenvaart is er al een grote stap gezet naar het schoner vervoeren van goederen, maar om milieuvriendelijk(er) te blijven, heeft verduurzaming van de vloot, een grote prioriteit gekregen.

Strenge Euro VI norm

De binnenvaart heeft hierin nog een stap te zetten. In het wegvervoer is de strenge Euro VI norm al van kracht sinds 2013 en in 2019 is er specifieke wetgeving aangenomen, omtrent verdere eisen aan de CO2 uitstoot van vrachtwagens.

Voor de zeevaart is er een EEDI/EEIO methodiek en is er op scheepsniveau een rapportageverplichting van het energieverbruik/CO2.

Natuurlijk zijn deze situaties niet één op één te vergelijken met de binnenvaart. Ieder schip is uniek, alleen al gezien de variatie in schepen en de levensduur van de motoren. De binnenvaart vereist daarom een andere specifieke aanpak.

Waarom een Binnenvaart Emissieprestatie Label?

 
 
De keuze om een schoner label aan te vragen wordt aan de schipper zelf overgelaten, dit is op basis van vrijwilligheid. Dit zorgt er ook voor dat de lasten voor binnenvaartondernemers beperkt blijven. De binnenvaartondernemer kan dus zelf de afweging maken of voldoende voordeel ontstaat uit het aanvragen van een label.
 

Emissieniveau aantonen

 
 
  • Drijvende werktuigen.
Label Aanvragen Hoe werkt het?

Meetbedrijven

Een meetrapport dient opgesteld te worden door gecertificeerde bedrijven. Hieronder staan drie specialisten.