Proefberekening label

Reken zelf uit

Voeg hier rechts je motor informatie toe om het label getal uit te rekenen.

Label categorie luchtklimaat emissies

Limiet waarde in gram of aantal (#) per kWh (gewogen gemiddelde van de motoren aan boord >19 kW

0 0 (100% elektrisch)
1 NOx: <0,46
PM: <0,015
PN (#): <1*10¹²
Of gecertificeerde Stage V equivalenten
(Euro VI, NRE >56 kW)
2 NOx: <1,8
PM: <0,015
PN (#): <1*10¹²
Of gecertificeerde Stage V equivalenten
(IWA, IWP >300 kW)
3 NOx: <2,1
PM: <0,10
Of gecertificeerde Stage V equivalenten
(IWA, IWP 130 kW – 300 kW)
4 NOx: <6,0
PM: <0,20
Of certificaat CCR2 / STAGE 3A
5 NOx: >6,0
PM: >0,20
(en geen CCR2 / STAGE 3A certificaat)

Proefberekening label


Uitkomst

Bekijk in de onderstaande tabel in welke categorie je valt.

Label categorie klimaat emissies

Limiet waarde in gram CO²e per kWh

A 0,00 (nul-emissie)
B 0,01 – 265
C 266 – 530
D 531 – 795
E 795
Hoe werkt het?