Home / About Us

Waarom een binnenvaart emissie label?

  • Waarom
  • De voordelen
  • Aanvragen

De zorgen over de negatieve effecten van de klimaatverandering nemen steeds meer toe. Veel binnensteden worden waakzamer als het gaat over de luchtkwaliteit en hebben aangekondigd dat alleen nog ‘zero-emissie’ voertuigen welkom zijn in de toekomst. Het reduceren van stikstof en fijnstof staat al geruime tijd hoog op de wereldagenda.

Door de toepassing van Modal Shift naar de milieuvriendelijker binnenvaart is er al een grote stap gezet naar het schoner vervoeren van goederen, maar om milieuvriendelijk(er) te blijven, heeft verduurzaming van de vloot, een grote prioriteit gekregen.

De binnenvaart heeft hierin nog een stap te zetten. In het wegvervoer is de strenge Euro VI norm al van kracht sinds 2013 en in 2019 is er specifieke wetgeving aangenomen, omtrent verdere eisen aan de CO2 uitstoot van vrachtwagens.

Voor de zeevaart is er een EEDI/EEIO methodiek en is er op scheepsniveau een rapportageverplichting van het energieverbruik/CO2. Natuurlijk zijn deze situaties niet één op één te vergelijken met de binnenvaart. Ieder schip is uniek, alleen al gezien de variatie in schepen en de levensduur van de motoren. De binnenvaart vereist daarom een andere specifieke aanpak.

 

IMG 20210929 152550 resized 20210929 032759976

Om vergroening te stimuleren en daarmee een emissiereductie te bewerkstelligen is het Binnenvaart Emissieprestatie Label tot stand gekomen. Met dit label kan de duurzaamheid van het schip aangetoond worden. De aanvraag van een label is niet verplicht.

Door het aanleveren van een technisch metingsrapport van uw motoren, kunt u het emissieniveau van uw scheepsmotoren aantonen en hiermee een bijbehorend Binnenvaart Emissieprestatie Label aanvragen.

Het schip met het ‘schoonste’ label kan hiermee voordelen verkrijgen. Te denken valt aan korting op ligplaatsgelden en verzekeringen.

Het Binnenvaart Emissieprestatie Label is ingedeeld in drie categorieën schepen: vrachtschepen, passagiersschepen en drijvende werktuigen. Historische schepen behoren niet tot deze doelgroepen, maar kunnen wel onder de richtlijn vallen.

Door het lagere aantal vaaruren, zal de impact voor deze groep minder hoog zijn.

De voordelen van een emissie label

Met een Binnenvaart Emissieprestatie Label kunnen bepaalde voordelen verkregen worden bij havens, verzekeraars, banken etc. Een volledige lijst van Deelnemende bedrijven vindt u hier.

Beoordeeld op lucht- en klimaatkwaliteit

Met het Binnenvaart Emissieprestatie Label wordt een binnenvaartschip beoordeeld op lucht- en klimaatkwaliteit. Bij het uitgeven van een label ontvangt u een certificaat.